Naše další projekty:

Zpět na stránku Mléko a výživa Mléko a výživa

Školní mléko = prevence osteoporózy článek

Lékaři už řadu let upozorňují na nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou. Jako v mnoha vyspělých zemích světa, tak i u nás začaly děti stále více i ve stravování podléhat módním diktátům  podporovaným agresivní reklamou. „Atraktivní“ hamburgery,  hranolky a nejrůznější sladké limonády a sycené nápoje mléko a mléčné výrobky z jejich jídelníčku postupně vytěsnily.

Podle Doc. MUDr. Milana Bayera, CSc., který působil na  pražské Klinice dětského  a dorostového lékařství 1. LF UK, činil v té době přísun vápníku ve stravě dětí  a mládeže pouze 54 % doporučené dávky.
K obdobným alarmujícím závěrům dospěl i průzkum Ústavu  preventivního lékařství v Brně: U dětí ve věku 11 až 15 let  dosahovala denní spotřeba vitaminů A, B2 a vápníku, tedy důležitých  složek mléka, zhruba polovinu doporučené dávky.

Nejlogičtější a nejefektivnější bylo obrátit pozornost na prevenci, tj. vytvořit dětem a dospívajícím předpoklady k dosažení geneticky předurčeného maximálního množství kostní  hmoty. Z rozboru obsahu vápníku v jednotlivých potravinách jasně vyplynulo, že zvýšení  podílu mléka a mléčných výrobků v jídelníčku dětí  a dospívajících je jediným vhodným řešením.
Pediatři doporučili, aby dítě dostávalo třikrát denně porci mléka nebo mléčných  výrobků, které potřebnou dávku vápníku (asi 800 až 1200 miligramů) zajistí. Jednou takovouto porcí mléčných výrobků se rozumí buď 250 mililitrů mléka nebo 150 mililitrů jogurtu nebo 50 gramů sýra.

Využijte programu Školní mléko a zajistěte Vašemu dítěti pravidelnou konzumaci mléka v rámci svačiny ve škole. Dítě má nárok na 1 mléčný výrobek každý vyučovací den za státem a Evropskou unií dotované ceny.

<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO